Klienci z Zamościa

Pani Agnieszka Pawlus prowadząc naszą sprawę wykazała pełne zaangażowanie w reprezentowaniu nas przed sądem. Poczynione przez P. Agnieszkę Pawlus ustalenia, zebranie i zapamiętanie faktów, osób i dat, prowadzona dokumentacja i korespondencja, kontaktowanie się z nami, jak i innymi uczestnikami sporu, wyjaśnianie nam zawiłości prawnych, zwracanie uwagi na kwestie, które nie były przez nas zauważone lub niewłaściwie interpretowane - wszystko to Pani Pawlus prowadziła w sposób uporządkowany, terminowo, koncentrując się na meritum, a wszystko w przyjaznej atmosferze i z wielką kulturą osobistą. Nadto jest osobą empatyczną, bardzo miłą, serdeczną. Opinia będzie zawsze niepełna, osobisty kontakt, nawet tylko telefoniczny daje przeświadczenie, że nurtujący problem prawny może zostać spokojnie powierzony P. Agnieszce Pawlus, bo jest osobą w pełni profesjonalną, skrupulatną w planowaniu i działaniu, chętną do pomocy i do tego niezwykle sympatyczną i naturalną w kontakcie z drugim człowiekiem.